top of page

Päänsärky ja migreeni

Jännityspäänsärky on yleisin päänsäryn muodoista. Se pitää sisällään niska-ja hartia seudun lihasten jännitystiloja. Myös stressaantuneet ihmiset kokevat jännistyspäänsärkyjä. Kaikissa ikäryhmissä esiintyy jännityspäänsärkyjä myös lapsilla nykyään esiintyy paljon päänsärkyjä.

Syitä voivat olla fyysiset, mentaaliset tai kemialliset syyt. Se voi olla huonontunut ryhti, pää työntyy eteen ja se saa aikaan lihaskireyksiä ja heikkouksia. Kaularangan kaksi ensimmäistä nikamaa atlas ja axis ovat hyvin usein aiheuttamassa jännityspäänsärkyjä. Se on biomekaanisesti ei niin stabiili ja se menee helposti toimintahäiriötilaan. Sen voi aiheuttaa esimerkiksi horjahdus, kaatuminen tai huonot työasennot.

Syitä voi myös olla kompensatoriset syyt eli lannerangassa tai lantiossa jokin nikama on toimintahäiriöinen ja se aiheuttaa lihaskireyksiä koko selän matkalta yläniskaan saakka. Tällöin lihakset aktivoituvat väärällä tavalla ja eri järjestyksessä.

Kiropraktikot ovat erittäin tehokkaita jännityspäänsäryn hoidossa ja he tietävät usein päänsäryn aiheuttajan syyn koska he katsovat myös muualle kuin sinne minne sattuu ja eivätkä pelkästään kuuntele potilaiden oireita koska sekin voi hämätä joskus.

Huolellinen selkärangan tutkiminen ja etenkin yläniskan on erittäin vitaalista. Yläniskan adjustointi (säätäminen tai korjaaminen) siten että yläniska liikkuu normaalisti on kaiken a ja o. Koska silloin aivojen ja kehon yhteys saada jälleen toimimaan.

Migreeni on kohtauksellista päänsärkyä. Migreenissä voi esiintyä esioireita kuten aurapäänsärkyä. Voi tulla myös näköhäiriöitä, sahalaitaa ja näkökenttäpuutosta esimerkiksi. Migreenin alkaminen voi myös tulla ilman mitään esioireita; toispuoleinen kova tai kohtalainen pääkipu. Sen jälkeen voi tulla pahoinvointia ja ihminen voi myös oksentaa. Migreenipotilaat saavat myös tutkitusti apua migreeni oireisiinsa kiropraktikolta.

Sarjoittainen päänsärky potilaat saavat myös apua kiropraktikolta.

bottom of page