top of page

Tietosuojalauseke - GDPR

Spine Wellness Oy:n ja henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojalauseke.

1. Rekisterinpitäjä:

Spine Wellness Oy, puh. 045 2584490. Hakaniemen Kiropraktiikka, Viherniemenkatu 5 A, 00530 Helsinki ja Porvoon Kiropraktiikka, Lundinkatu 16 A 5, 06100 Porvoo.

2. Rekisteristä vastaava henkilö:

Sami Liukkonen, hakaniemenkiropraktiikka@gmail.com,

045 2584490.

3. Rekisterin nimi: Spine Wellness Oy:n asiakasviestintä- ja markkinointirekisteri. Potilastietorekisteri on salassapidettävää tietoa, eikä sisälly tässä kyseessä olevaan rekisteriin, joten se käsitellään ja säilytetään erikseen.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, viestintä asiakkaita koskevista asioista sekä tarjousten markkinointi.

Osoitelähde on asiakasrekisteri ja viestintä perustuu asiakassuhteeseen ja asiakkaalta saatuun lupaan.

5. Rekisteriin tallennetaan vain henkilön nimi ja sähköpostiosoite.

6. Tietoja säilytetään huolellisesti sekä ne suojataan asianmukaisesti digitaalisen tietoturvan keinoin.Tietoja säilytetään sekä Suomessa että EU:n ulkopuolella. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja niiden käyttöoikeuksia käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

7. Jokaisella rekisteriin kuuluvalla henkilöllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja pyytää niihin korjauksia ja muutoksia. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle, joka tarvittaessa tarkastaa kysyjän henkilötiedot.

Samoin henkilö voi pyytää kirjallisesti, että hänet poistetaan tästä rekisteristä.

bottom of page