Päänsärky ja migreeni

Jännityspäänsärky on yleisin päänsäryn muodoista ja pitää sisällään niska-ja hartiaseudun lihasten jännitystiloja. Myös stressaantuneet ihmiset kokevat jännistyspäänsärkyjä. Kaikissa ikäryhmissä sitä esiintyy ja usein myös jopa lapsilla.

Kiropraktikot ovat erittäin tehokkaita jännityspäänsäryn hoidossa ja he tietävät usein säryn aiheuttajan syyn koska he katsovat asiaa laajemmin kuin sinne minne sattuu, eivätkä pelkästään kuuntele potilaiden kertomia oireita.

Huolellinen selkärangan ja etenkin yläniskan tutkiminen on erittäin vitaalista. Yläniskan adjustointi (säätäminen tai korjaaminen) siten, että yläniska liikkuu normaalisti, on kaiken A ja O. Koska silloin aivojen ja kehon yhteys saadaan jälleen toimimaan.

Aiheuttajana voivat olla fyysiset, mentaaliset tai kemialliset syyt, yleinen on huonontunut ryhti: pää  työntyy eteen ja saa aikaan lihaskireyksiä ja heikkouksia.

Henkilöt, joilla on sarjoittainen päänsärky saavat myös apua kiropraktikolta

Kaularangan kaksi ensimmäistä nikamaa, atlas ja axis  aiheuttavat hyvin usein jännityspäänsärkyjä. Alue on biomekaanisesti vähemmän stabiili joten se menee helposti toimintahäiriötilaan. Aiheuttajana voi esimerkiksi olla horjahdus, kaatuminen tai huonot työasennot.

Säryn syy voi myös olla kompensatorinen eli lannerangassa tai lantiossa jossain nikamassa on toimintahäiriö, mikä aiheuttaa lihaskireyksiä koko selän matkalta yläniskaan saakka. Tällöin lihakset aktivoituvat väärällä tavalla ja eri järjestyksessä kuin pitäisi.

Migreeni on kohtauksellista päänsärkyä. Migreenissä voi esiintyä esioireita kuten aurapäänsärkyä, jolloin voi ilmetä esimerkiksi näköhäiriöitä, sahalaitaa ja näkökenttäpuutosta. Migreeni voi myös alkaa ilman mitään esioireita; toispuoleinen kova tai kohtalainen pääkipu yllättää. Sen jälkeen voi tulla pahoinvointia ja henkilö voi jopa antaa ylen. Migreenipotilaat saavat myös tutkitusti apua migreenioireisiinsa kiropraktikolta.

© 2019 By Kiropraktikko D.C. Sami Liukkonen

Hakaniemen Kiropraktiikka / Porvoon Kiropraktiikka

+358452584490  samiliukkonen@hotmail.com